Från 3-6 år, Motorik och lekjudo, där barn och förälder tränar tillsammans.