Styrelsen

Styrelsen antagen vid årsmötet 2020-02-19

Ordförande
Björn Bay
Föreningsgatan 22
912 32 Vilhelmina
070-3877044

Vice Ordförande
Stefan Löwdin
Marsliden 215
910 88 Marsfjäll
070-3641281

Sekreterare
Camilla Lundström
Ringvägen 7
912 33 Vilhelmina
076-8111198

Ledamot
Robert Eriksson

Ledamot
Annelie Söderström
Videvägen 43
912 32 Vilhelmina
0730-418161

Ledamot
Emelie E Lönnberg
Blåbärstigen, Åsele
073-8102333

—————————————————————————————-

Kassör

Sven-Erik Tidström
Nordansjö 153
912 99 Vilhelmina
070-667028066

—————————————————————————————–

Valberedningen

Ordförande
Katrin Ivarsson

Ledamot
Michael Wallin

—————————————————————————————–

 Revisorer

Revisor
Karin Köpman